(amdan) about

Sefydlwyd other spaces i arddangos ffotograffiaeth meddylgar a chythruddol mewn llefydd cyhoeddus.  Hyd yn hyn, mae wedi dangos y canlynol:

  • Erwin Wurm (Cerfluniau un munud)
  • Hans van der Meer (Oddi ar y silff)

Yn ogystal, mae other spaces yn comisiynu traethodau newydd ar gyfer pob arddangosfa, ac wedi cyflwyno erthyglau gan yr Athro Mark Durden, Alastair Milne, Dr. Angus Cameron a Dr Thomas Morgan Evans.

I ddysgu mwy am arddangosfeydd other spaces, dilynwch y ddolen (hen arddangosfeydd) past exhibitions.

Sefydliad di-elw yw other spaces. Gweithredir gan Gareth Owen. Gweler gwaith Gareth ar www.garethwynowen.com

Dilynwch ar twitter @garethwynowen neu ar Instagram garethwynowen

———————————————————————————————————————————————————————————————————
other spaces was established to show provocative and thoughtful photographic works across various public spaces.  To date, it has exhibited the following:

  • Erwin Wurm (One Minute Sculptures)
  • Hans van der Meer (Off the Shelf)

In addition, other spaces also commissions new writing to accompany each exhibition, and has presented work by Prof. Mark Durden, Alastair Milne, Dr. Angus Cameron a Dr Thomas Morgan Evans.

To learn more about past exhibitions and to read the accompanying essays, follow the (hen arddangosfeydd) past exhibitions link.

other spaces is a not for profit organisation, established and run by Gareth Owen. See Gareth’s work at www.garethwynowen.com

 Follow on twitter @garethwynowen or on Instagram garethwynowen