(hen arddangosfeydd) past exhibitions

Mae other spaces wedi arddangos y canlynol:

  • Cerfluniau Un Munud gan Erwin Wurm.  Cyflwynwyd fel rhan o Caerdydd Gyfoes 2014; noddfwyd gan Caerdydd Gyfoes a Fforwn Celfyddydol Awstria yn Llundain
  • Oddi ar y Silff gan Hans van der Meer; noddwyd gan Lysgenhedaeth yr Iseldiroedd.

Fel rhan o waith other spaces i ysgogi ysgrifennu newydd ar ffotograffiaeth, cyflwynwyd erthyglau gan Yr Athro Mark Durden, Dr Angus Cameron, Alastair Milne a Dr Thomas Morgan Evans i gyd-fynd ar arrdangosfeydd.  Maent ar gael isod.

Mae other spaces wrthi’n cynllunio ar gyfer arddangosfeydd newydd, a’n gweithio i ddatblygu menter newydd i hybu mwy o ysgrifennu newydd yn y maes.  Croeso i chi gysylltu os ydych am helpu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Other Spaces has exhibited the following:

  • One Minute Sculptures by Erwin Wurm, shown as part of Cardiff Contemporary 2014.  This exhibition was sponsored by Cardiff Contemporary and the  Austrian Cultural Forum in London
  • Off the Shelf by Hans van der Meer; supported by the Dutch Embassy

As part of the work of other spaces, new writing was commissioned and presented with the exhibition including the essay available below by Prof. Mark Durden (University of South Wales) on One Minute Sculptures and Thomas Morgan Evans’ (University College London)  One Minute Sculptures and conceptual art.

The Hans van der Meer exhibition included the following Press Release, together with a short piece by Alastair Milne, available here which draws on his knowledge of the Netherlands and his appreciation of Dutch painting, and a meditation on urban spaces and the empty realm by Dr. Angus Cameron.

Other spaces is busy planning new exhibitions, as well as working to develop a scheme to promote new writing on photography.  Get in touch if you’re interested in helping.